За нас

Основната дейност на "Европласт" ООД е производство и търговия на пластмасови изделия. Произведените артикули в направление "Опаковки" са подходящи за съхранение и транспорт на течности в хранително-вкусовата и химическатапромишленост, за битови нужди и селското стопанство. Съдовете са с различна вместимост, цветове и се изработват от първичен или рециклиран материал

В направление "Търговско обзавеждане" произвеждаме и предлагаме пълната гама пластмасови манекени.


Основните ни цели в посока удовлетворяването изискванията на нашите клиенти са:

С пожелание за успешен съвместен бизнес:
"Европласт" ООД